ANG DAPAT MAHIBALUAN PARTE SA BUSINESS

 1. San-o
  dapat magkuha sang “business permit”?

– Ang mga negosyante bag-o
mag-umpisa sang negosyo sa sini nga banwa.

 1. San-o
  ang renewal sang business permit?

– Enero uno tubtub 20 ang wala sang
penalty.

 1. Paano
  bayaran ang business tax & charges?

– Fees & charges pagabayaran sa
ti-on sang pag-apply

ang business tax pwedi mabayaran
quarterly.

 1. Ano
  ang quarterly deadline?

          1st Quarter ——- Jan. 20

           2nd Quarter —— April 20

           3rd Quarter ——-July 20

           4th Quarter ——- Oct. 20

5. 
Pila ang penalidad ( interest kag surcharge) suno sa revenue

          tax code?

 1. Surcharge
  —  25% sang business tax
 2.  Interest  
  —   2% kada bulan

6.  Ano ang dapat nga himuon sang approved laminated
business

 
    Permit?                               

             – Ini dapat ipatapik sa lugar nga
dali makita sang inspector

                 sang sini nga banwa.

      7. Ano ang dapat himuon sang tag-iya sang
business establishment kon siya  gusto

            mag-untat sang negosyo ?

             – Magsubmit sang sworn statement of gross
sales or receipts for current calenda  

                year w/ in 30 days following the closure.

             – Magsulat address sa Mayor sang
entention  sa pagsira sang business.

             – Maghatag sang certification halin sa Punong
Brgy. nga nagapamatuod nga nag-

                 sira ang business.  

 

Information and Education Campaign          

 Municipality of Santa Barbara

 Province of Iloilo